Freelance Vue.js developer in Den Bosch

Ben je op zoek naar een freelance Vue.js developer? Ik bouw al jaren applicaties in Vue.js en Nuxt en ik sta altijd open voor een nieuw tof project.

Freelance Vue.js developer in Den Bosch, Oss, Nijmegen

Ik heb ruime kennis van de Vue.js en Nuxt frameworks. Ik heb aan projecten gewerkt van verschillende grote. Hierdoor heb ik de principes van reactive programming eigen gemaakt en weet ik als geen ander tegen welke problemen Vue.js developers aanlopen bij het bouwen van uiteenlopende applicaties.

Reactive programming

Reactive programming is een paradigma binnen de frontend ontwikkeling dat afwijkt van de traditionele object georiënteerde manier van werken zoals bekend binnen de backend programmeertalen zoals PHP. Reactive programming bestaat uit events en subscribers. Wanneer een applicatie een event verstuurd, vervolgens de state (de data van de applicatie) wijzigt, reageren alle subscribers op deze aanpassing en verwerken zij dit op de manier zoals de developer heeft geprogrammeerd.

In een traditionele object georiënteerde applicatie wordt de state van de applicatie gewijzigd door middel van methoden. Deze methoden worden aangeroepen door events, zoals een gebruikersklik of een HTTP-request. De methoden wijzigen vervolgens de state van de applicatie en geven deze wijzigingen door aan andere delen van de applicatie.

In een reactieve applicatie wordt de state van de applicatie gewijzigd door middel van datastromen. Datastromen zijn een reeks van waarden die geproduceerd worden door een bron en geconsumeerd worden door een ontvanger. Wanneer de bron een nieuwe waarde produceert, wordt deze waarde doorgegeven aan alle ontvangers.

De subscribers in een reactieve applicatie zijn functies die worden aangeroepen wanneer er een nieuwe waarde in een datastroom wordt geplaatst. De subscribers kunnen de nieuwe waarde verwerken op de manier zoals de developer heeft geprogrammeerd.

Databinding

Een groot onderdeel van reactief programmeren in Vue.js is databinding. Databinding wordt gebruikt om de state van de applicatie te synchroniseren met de weergave.

In een traditionele Vue.js-applicatie wordt databinding gebruikt door middel van property bindings. Property bindings worden gebruikt om de waarde van een attribuut van een component te koppelen aan een variabele in de state van de applicatie.

In een reactieve Vue.js-applicatie kan databinding ook worden gebruikt door middel van reactive bindings. Reactive bindings worden gebruikt om de waarde van een attribuut van een component te koppelen aan een datastroom.
 

Event handling

Een andere groot onderdeel van reactief programmeren in Vue.js is event handling. Event handling wordt gebruikt om te reageren op gebeurtenissen, zoals gebruikersinteracties of HTTP-requests.

In een traditionele Vue.js-applicatie wordt event handling gebruikt door middel van event listeners. Event listeners worden gebruikt om een functie te koppelen aan een event.

In een reactieve Vue.js-applicatie kan event handling ook worden gebruikt door middel van reactive event listeners. Reactive event listeners worden gebruikt om een functie te koppelen aan een datastroom.

Als de waarde van de datastroom verandert, wordt de functie automatisch aangeroepen.